UDRUŽENJE SUDSKIH VJEŠTAKA
REPUBLIKE SRPSKE

Članstvo u udruženju

Po odluci o visini i članarini sudskih vještaka Republike Srpske (Udruženje Sudskih Vještaka RS-e, treća sjednica, 14.04.1999. godine):

 • sudski vještaci, novi članovi udruženja plaćaju upisninu u iznosu od: 40,00 KM i godišnju članarinu u iznosu od: 50,00 KM,

 • sudski vještaci, članovi udruženja udruženja plaćaju godišnju članarinu u iznosu od: 50,00 KM,

Uplate se vrše na žiro-račun Udruženja sudskih vještaka RS:
562-099-00004357-33, NLB Razvojna Banka.

Po izvršenoj uplati članarine/upisnine i neophodno je dostaviti dokaz o izvršenju uplati (na faks broj: 051/218-005 ili e-mail: usvjestaka@gmail.com), a novi članovi udruženja treba da popune pristupnicu (preuzmi) udruženju, i zajedno sa fotografijom (ukoliko su u mogućnosti) pošalju na email: usvjestaka@gmail.com .

Prava redovnih članova:

 • Da biraju i budu birani u sve organe Udruženja,

 • Da učestvuju u radu Skupštine Udruženja,

 • Da stručno rade u okviru svoje sekcije,

 • Da daju inicijative za sazivanje skupštine i izmjene i dopune Statuta,

 • Da predlažu razmatranje pojedinih pitanja,

 • Da pokreću druge akcije za ostvarenje ciljeva Udruženja.

Dužnosti redovnih članova su:

 • Da se u svom radu pridržavaju zakona, etičkih načela, statuta udruženja i odluka udruženja.

 • Da svojim radom ne narušavaju ugled Udruženja i strukture,

 • Da se stručno usavršavaju i prate razvoj struke i nauke iz svoje oblasti,

 • Da tačno i na vrijeme izvršavaju preuzete obaveze,

 • Da plaćaju članarinu i druga novčana davanja određena aktima Udruženja,

 • Da promovišu rad Udruženja,

 • Da izvršavaju dužnosti koje im povjere organi Udruženja.