UDRUŽENJE SUDSKIH VJEŠTAKA
REPUBLIKE SRPSKE

Ulica Vladike Platona broj 3. (TC Zenit - I sprat)
78 000 Banjaluka
tel/faks: 051/218-005
mobilni: 065/512-187
e-mail: usvjestakars@gmail.com