UDRUŽENJE SUDSKIH VJEŠTAKA
REPUBLIKE SRPSKE

Udruženje sudskih veštaka, Beograd

Udruženje sudskih veštaka Vojvodine, Novi Sad

Udruženje sudskih vještaka, Sarajevo

Centar za vještačenje Zenit d.o.o., Banjaluka